Compliance

KULTURA SPOLEČNOSTI
Na podnikatelské kultuře nám záleží.

Její nedílnou součástí je Compliance program, který nám slouží jako důležitý nástroj pro efektivní rozvoj v oblasti etického chování v podnikatelském prostředí. Definuje jak povinnosti vyplývající z platných zákonů a norem, tak i nepovinné aspekty, které naše společnost přijala, aby dokázala zajistit svůj (racionální a efektivní) rozvoj. A to v souladu s ochranou zájmu svých zaměstnanců i třetích osob.

 
###message