GDPR

Nařízení o ochraně osobních údajů

Nařízení EU č. 2016/679, které je  účinné od 25. 5. 2018, představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji.

V naší společnosti si uvědomujeme důležitost ochrany a zabezpečení osobních údajů související s poskytováním našich konzultačních a inženýrských služeb. Podrobnější vyjádření našeho postoje k problematice ochrany osobních údajů obsahuje „Informačním memorandum“, se kterým se můžete seznámit níže.

 

Informační memorandum GDPR    PŘEČÍST

Informace o zpracování osobních údajů poskytované subjektům údajů    PŘEČÍST

###message