Pomáháme v následujících stavebních oblastech:

Doprava

Rozumíme všemu, co se týká dopravních staveb. Od dálnic, silnic, mostů, tunelů a telematiky, přes místní a městské komunikace, veřejná prostranství a náměstí, až po odpočinkové zóny, cyklostezky, chodníky, polní cesty a náhradní komunikace.

Vodohospodářství

Pomůžeme vám s úpravou vodních cest, s návrhy a zajištěním protipovodňových ochran měst a obcí, s vodohospodářskými stavbami i s projekty odstranění škod po povodních.

Ekologie

Všechna protipovodňová opatření dokážeme naprojektovat tak, aby byla v maximálním souladu s přírodou a její ochranou.

Pozemní stavby

Obrátit se na nás můžete také kvůli přípravě projektů pro stavbu autobusových nádraží, parkovacích ploch a domů, dopravních areálů a dětských hřišť. Pomůžeme vám i s projekty pro revitalizaci území a s projekty technické infrastruktury pro novou výstavbu.

###message