Služby

V čem našim klientům pomáháme?

pencil
Zabezpečujeme kompletní projektovou činnost.

Pro vaši stavbu vypracujeme potřebnou studii, investiční záměr (IZ) a veškerou dokumentaci:

 • pro územní rozhodnutí (DUR)
 • pro stavební povolení (DSP)
 • pro provedení stavby (PDPS)
 • realizační dokumentaci staveb (RDS)
 • a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS)
V inženýrské činnosti pomáháme se správními i majetkoprávními záležitostmi.

U správních činností zajistíme:

 • potřebná územní rozhodnutí (IČ k ÚR)
 • stavební povolení (IČ k SP)
 • geometrické plány
 • záborové elaboráty
 • dendrologické průzkumy

 

V majetkoprávních záležitostech:

 • zajistíme výkup pozemků a nemovitostí včetně majetkoprávního vypořádání a zajištění správních řízení dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
helm
V rámci dozorové činnosti dáváme pozor na to, aby stavba probíhala dle plánu.

Jsme schopni zajistit kompletní činnost správce stavby (SS), stavební dozor (SD) i technický dozor investora (TDI) nebo objednatele (TDO), včetně:

 • specialistů pro oblast kontroly jakosti, BOZP a auditu bezpečnosti pozemních komunikací
 • kontroly rozpočtů
 • právníka dle FIDIC
 • geodeta ÚOZI
 • geotechnika
 • specialistů v oboru životního prostředí (ekodozoru), elektro (silno a slaboprodu), elektrotechnických zařízení a dalších
Máme více než
50 let
samostatného působení na trhu
###message